تومان۱۵۰۰۰۰

 

ویژگی های بسته یک و دو بدون مکالمه تلفنی و اینترنتی:

  • افزایش مدت استفاده از دوره به 2 سال
  • کاهش هزینه ثبت نام
  • شرکت و دسترسی به هر دو سطح آموزشی
  • شما کل مطالب 16 سطح موسسات را + دوره شنیداری + دوره درک فیلم را در این دو سطح و در مدت 6 تا 8 ماه آموزش می بینید.
  • مدت دوره سطح یک و دو : 6 تا 8 ماه

اگر می خواهید در کنار این بسته با استاد خود بصورت تلفنی مکالمه داشته باشید می توانید از دوره “سطح یک و دو آموزش زبان انگلیسی + 150 دقیقه مکالمه” استفاده نمایید و یا به هر میزان کمتر یا بیشتری “بسته آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی” قطعا داشتن امکان بی نظیر مکالمه تلفنی و اینترنتی تجربه عالی در جهت داشتن یک مکالمه سلیس می باشد.

لطفا برای آشنایی بیشتر این بخش ها را مطالعه بفرمایید:

توضیحات

سطح دو دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکن

 

افرادی که سطح یک دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکن  را گذرانده اند می توانند در سطح دوم شرکت نمایند.

 

افرادی که حداکثر متوسط هستند سطح یک دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکن برایشان دوره مناسبی است اما این گزینه قابل مذاکره می باشد. با ما تماس بگیرید.

@Salamzabanchat

 

مدت دوره: سه تا پنج ماه

5monthsBlue

 

مدت استفاده از دوره: دوازده ماه

 

 

 

Content of Level Two

Content

 

Lesson 1_level 2
Thank u
What Do we do in this level?
Listening Part
TV series
Review (Four Parts)

Lesson 2_level 2
Be Going to
Listening
Reading
Dialogs
Want
Pronunciation
Past Time Expressions
Pronunciation

Lesson3-level2
Review (Three Parts)

Lesson 4- level 2
Review (Six Parts)

Lesson 5- level 2
Making suggestions
Dialog
Count and non count
Letter writing
Body
Closings
Business Letter Closings
Love Letter Closings
Sports Letter Closings
P.S

Lesson 6- level 2
Giving Direction
Dialog
Future with ing
Intensity
How much/How many
Dialog
Reading

Lesson 7- level 2
Any
How many/How much 2
Reading
Pertitives
Recommendation
Prepositions of time and place: in, on, at

Lesson 8- level 2
Must
Must not
Have to
Should
Should not
Diaolog
Will
Won’t
Going to / will

Dialog

Lesson 9- level 2
May
Might
Diaolog
Reading
What…like
Diaolog
What…look like
Diaolog
Review
Reading
Less/More/fewer

Lesson 10- level 2
Descriptive Adjectives
Comparative
Diaolog
Reading
As…as
Diaolog
Reading

Lesson 11- level 2
Superlative Adjectives
Diaolog
Reading
Quantifiers
Diaolog
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading

Lesson 12 – Level 2
Verb + Infinitives
Dialog
Verb+Noun
Dialog
Like v.s would like
Dialog

برای آشنایی با دوره های فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی لطفا لینک های زیر را مطالعه نمایید: