تومان۲۲۵۰۰۰

سطح یک و دو دوره مجازی و آنلاین زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی

خرید همزمان سطح یک و دو با امتیاز ویژه

هزینه کمتر

کل دوره مجازی همین دو سطح است.

شما کل مطالب 16 سطح موسسات را + دوره شنیداری + دوره درک فیلم را در این دو سطح و در مدت 6 تا 8 ماه آموزش می بینید.

مدت دوره: 6 تا 8 ماه

 

مدت استفاده: 16 ماه

 

برای آشنایی با سطح یک لینک زیر را مطالعه نمایید.

سطح یک دوره مجازی و آنلاین زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی مناسب زبان آموزان سطح مبتدی تا متوسط

برای آشنایی با سطح دو لینک زیر را مطالعه نمایید.

 

سطح دو دوره مجازی و آنلاین زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی